Projektek

1.projekt - A CEVEC Kft. megjelenése a világhálón (SZVP-2003-8-03-10-31)


A CEVEC Kft. célja, hogy a világhálón honlappal való megjelenéssel széles körben – hazai és nemzetközi szinten - megismertessük potenciális partnereinkkel tevékenységeinket, termékeinket, szolgáltatásainkat és megteremtsük annak lehetõségét, hogy beléphessünk az elektronikus kereskedelem vérkeringésébe. Az évek során mi is elõtérbe helyeztük az információs-kommunikációs eszközök használatát..

Program megvalósításában betöltött szerep: Projektkoordináció, monitoring, utógondozás

Program költségvetése: 590000 Ft(támogatás:236 000 Ftönerõ:354 000 Ft)

Megvalósítás helyszíne és ideje: Gyõr, 2004. január 10. – 2004. június 30.

Támogatást nyújtó szervezet: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

 


2. projekt - Kis-és középvállalkozások saját munkavállalói képzésének támogatása (OFA/CXLV/2325/146/2003)

A CEVEC Kft. mûködése során számos külföldi partnerrel áll munkakapcsolatban. Ahhoz, hogy a már kialakított kapcsolatok hosszútávon fenntarthatóak legyenek fontosnak éreztük a cég alkalmazottainak nyelvi továbbképzését, ezért az angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga megszerzését tûztük ki célként 3 adminisztratív munkakört betöltõ kollegánk részére.

Eredmények: A CEVEC Kft. 3 munkavállalója az IHH Nyelviskola 84 órás intenzív angol középfokú tanfolyamán sikeresen részt vett, és a középfokú nyelvvizsgára felkészültté vált.

Program megvalósításában betöltött szerep: Projektkoordináció, monitoring, utógondozás

Program költségvetése: 199500 Ft(támogatás:199 500 Ftönerõ:0 Ft)

Megvalósítás helyszíne és ideje: Gyõr, 2003. április 15. - 2005. október 31.

Támogatást nyújtó szervezet: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

 


3. projekt - Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása 

Projektünkkel a hátrányos helyzetûeket, jelen esetben a megváltozott munkaképességûeket kívántuk a munkaerõpiacon jobb helyzetbe hozni, olyan módon hogy a CEVEC Kft. téti épületének tetõterét külön bejáratú vendégfogadóvá alakítottuk át, s az itt keletkezõ munkaerõhiányt megváltozott munkaképességû munkavállalók bevonásával oldottuk meg.

Eredmények: 1 fõ takarítói munkahely kialakítása és 1 fõ szobaasszonyi munkahely létrehozása

Program megvalósításában betöltött szerep: Projektkoordináció, monitoring, utógondozás

Program költségvetése: 3000 000 Ft(támogatás:2 000 000 Ftönerõ:1 000 000 Ft)

Megvalósítás helyszíne és ideje: Gyõr-Tét, 2004. március

Támogatást nyújtó szervezet: GY-M-S Megyei Munkaügyi Központ

 


4. projekt - Multiplikátor program 

 

Célunk volt, hogy a cég felkészültté váljon az Európai Unióba való belépésre, szakmai segítséget tudjon nyújtani a megnyíló pénzügyi források fogadásában, és felhasználásában pályázatírói szolgáltatásaival. Ezért pályáztunk multiplikátor jellegû képzésen való részvételre.

Eredmény: A képzésen megszerzett tudás és ismeretek birtokában, számos pályázat elkészítésével és sikeres megvalósításával, konferenciák szervezésével, tanácsadói munkánk során szerzett tapasztalatunkkal felvértezve felkészültünk arra, hogy a megszerzett ismereteinket magas színvonalon továbbadjuk.

Program megvalósításában betöltött szerep: Projektkoordináció, monitoring, utógondozás

Program költségvetése: 192188 Ft(támogatás:153 750 Ftönerõ:38 438 Ft)

Megvalósítás helyszíne: Gyõr, 2004. november

Támogatást nyújtó szervezet: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

 


5. projekt – Minõsített pályázatírók katalogizált jegyzéke

A CEVEC Kft. pályázatírói szolgáltatásai során elért eredményekkel bekerüljön a Minõsített pályázatírók katalogizált jegyzékébe. Így nemcsak referenciáink, hanem külsõ szakmai szervezet elismerése is bizonyítja színvonalas és eredményes tevékenységünket, amely megerõsíti korábbi és jövõbeli megbízóink bizalmát tevékenységeink iránt.

A CEVEC Kft. 2004. októberétõl felkerült a Budapesti Ipar és Kereskedelmi Kamara által szerkesztett Minõsített pályázatírók katalogizált jegyzékébe.

 


6. projekt – „Komplex támogató program a téti kistérségben élõ nõk foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése érdekében” – HEFOP-1.3.1-05/1.-2005-09-0093/2.0

A Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyertünk a téti kistérségben élõ nõk foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése céljából. Fõbb célok:  75 fõ elérése, 30 fõ mentori támogatása, munkavállaláshoz szükséges képességeik, készségeik fejlesztése, 20 fõ szociális ápoló és gondozó képzésen, 10 fõ TB-ügyintézõ képzésen való részvétele, továbbá közülük min. 13 fõ munkavállalóként, 3 fõ pedig vállalkozóként való visszatérése a munkaerõpiacra.

A CEVEC Kft. a pályázatban a fõ pályázóval – Vocational Academy Alapítvány –, az IHH Nemzetközi Szabadidõszervezõ Üzletház Szövetkezettel valamint a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével együtt Konzorciumot hozott létre, és vállalta 10 fõ Szociális ápoló továbbfoglalkoztatását 6 hónapon keresztül.

Program költségvetése: 5.038.200,- Ft

Megvalósítás helyszíne: Tét

Támogatást nyújtó szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ESZA Kht.